10.03.2021

Fitshop

VM 21/00005

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28 og 35. Klagenemnda kom i tillegg til at merket mangler særpreg for varene og tjenestene, også til at merket er beskrivende for disse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.