Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00101

FIRST TRUST

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene i klasse 36. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for samtlige tjenester. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige tjenester omfattet av utpekningen.