28.04.2023

find my (komb.)

VM 22/00126

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket FIND MY er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av at varene kan brukes til å finne bortkomne husdyr. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9. Merket kan imidlertid registreres for tjenestene i klasse 38. Klagen tas delvis til følge