Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00141

FILLING YOUR NEEDS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for tjenestene i klasse 35, 37, 39, 40 og 42. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge i sin helhet.