28.02.2022

FILLING YOUR NEEDS

VM 21/00141

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for tjenestene i klasse 35, 37, 39, 40 og 42. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge i sin helhet.