Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00073

Figurmerke (tre linjer)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et merke, som gjengir tre avrundede linjer i fargene sort, mørkegrått og lysegrått, mot en hvit bakgrunn, mangler særpreg for varene i klasse 9, 11 og 34. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for samtlige varer. At omsetningskretsen for varer i klasse 34 har en noe høyere merkebevissthet, fikk ingen betydning for helhetsvurderingen. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.