Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00088

Figurmerke (to trær)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om figurmerket er uten særpreg for varer i klasse 16. Klagenemnda finner det lite trolig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at det foreligger en direkte link mellom merket og de omsøkte produktene. Klagenemnda anser at den konkrete gjengivelsen av merket er for fjernt avledet fra råvarene som sluttproduktene er tilvirket av, til at merket kan sies å være uten ethvert særpreg. Klagen ble tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket ble opphevet.