Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00011

Figurmerke (to sorte sirkler)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om figurmerket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 18. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for samtlige varer i Norge.