Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00091

Figurmerke (to heksagon)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket, som besto av to enkle geometriske figurer, ikke var sammenstilt på en slik måte at det var egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Følgelig var merket uten særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket ble nektet registrert i Norge for varene i klasse 34.