Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00188

Figurmerke "to buede linjer"

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om klagers figurmerke hadde tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom til at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer, og de to svært enkelt utformede buede linjene vil ikke huskes og gjenkjennes. Det aktuelle figurmerket anses ikke egnet til å oppfylle garantifunksjonen, og mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for én næringsdrivende. Klagen ble forkastet.