08.03.2023

Figurmerke (Smilefjes)

VM 22/00073

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmålet i saken er om det aktuelle figurmerket mangler særpreg for varer i klasse 25. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at figuren som helhet er egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og at det kan feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren. Merket oppfyller dermed kravet til særpreg. Klagenemnda forkaster klagen og opprettholder Patentstyrets beslutning om å gi merket virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 25.