22.03.2022

Figurmerke (skråstilt sort kvadrat)

VM 21/00146

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om figurmerket mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for samtlige tjenester i Norge.