07.11.2022

Figurmerke (sjokolade, bølgelinje og barneansikt)

VM 22/00069

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og mangler særpreg, og om det har slitt seg til særpreg gjennom bruk, for varer i klasse 30. Det kan ikke kreves full innarbeidelse da kjennetegnet ligger på grensen med hensyn til gjeldende særpregsnorm. Klagenemnda kom under en viss tvil til at merket gis virkning i Norge for de aktuelle varene. Den innsendte dokumentasjonen viser i tilstrekkelig grad at merket har slitt seg til det nødvendige særpreg for å oppnå registrering. Merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14, og Patentstyrets avgjørelse omgjøres.