Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00071

Figurmerke rutete mønster

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 18, 24 og 25. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for samtlige varer.