23.08.2022

Figurmerke (rør)

VM 22/00030

Spørsmål om figurmerket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 6 og 17. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert, men Klagenemnda kom til motsatt resultat. Klagenemndas flertall kom til at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for de aktuelle varene.