Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00098

Figurmerke "pizzahjerte"

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 andre og tredje ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av en avbildning av et hjerteformet pizzastykke kunne registreres for «pizzaer» i klasse 30. Klagenemnda kom til at merket i utgangspunktet måtte anses å være artsangivende for de aktuelle varene. Klagenemnda fant imidlertid at det var bevist tilstrekkelig omfattende bruk og kjennskap til merket til at omsetningskretsen ville oppfatte det som klagers særlige kjennetegn. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret og klagen ble tatt til følge.