Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00073

Figurmerke (piler)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et figurmerke er særpreget for varer og tjenester i klasse 32, 33, 37, 39 og 40. Klagenemnda fant at merket som helhet er egnet til å oppfattes som et rent informasjonssymbol som viser at varene kan resirkuleres og at tjenestene er relatert til gjenvinning av de aktuelle varene. Det er de to pilene i sirkel som er det dominante elementet i merket, og konseptet med slike piler er svært vanlig brukt for å indikere at varene kan gjenvinnes.. Merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for registrering, og klagen ble forkastet.