Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00007

Figurmerke (krone)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Spørsmål om klagers figurmerke var forvekselbart med klagers eldre kombinerte merke. Klagenemnda mente at kronen i begge merkene hadde en lav grad av særpreg, og at kronen i det eldre merket var et underordnet element i forhold til merketeksten ROLEX. Merkene var derfor ikke forvekselbare. Innklagede ble ikke hørt med at kronen var velkjent alene. Bruken av klagers merke ville heller ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket ROLEX, når det inngår i et kombinert merke med kronelementet. Det ble derfor ikke vurdert om bruken vil medføre skade eller en urimelig utnyttelse. Klagen ble tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket virkning for tjenestene i klasse 35 ble opphevet.