Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00045

Figurmerke (kaffebrenner)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 11. Klagenemnda er av den oppfatning at den figurative utformingen i merket ikke er beskrivende for varene, da merket som helhet ikke kan direkte og umiddelbart utelukkende angir varenes art og en funksjon. Klagenemnda fant videre at merket innehar det nødvendige særpreg. Klagen ble tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket ble opphevet.