17.03.2021

Figurmerke (hake-formet strektegning)

VM 20/00148

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 25. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Den innsendte dokumentasjonen evnet heller ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen oppfatter figurmerket som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer.