Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00072

Figurmerke (hake-formet linje)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for samtlige varer og tjenester i Norge.