Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00082

Figurmerke (flaske)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg. Vurderingstemaet for todimensjonale merker som viser en avbildning av varen eller dens emballasje, er det samme som for tredimensjonale merker. Verken flaskens form, farge, folien på toppen av flasken eller etiketten skiller seg betydelig fra bransjenormen. Figurelementet tilfører heller ikke særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer i klasse 33.