Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00199

Figurmerke (emballasje kaffe)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av et rektangel med et sløyfebånd og en etikett er særpreget for diverse kafferelaterte varer i klasse 30 og 32. Klagenemnda fant at merket fremstår som gjengivelsen av forsiden på emballasjen til de omsøkte produktene, og at det ikke er noe ved gjengivelsen som gjør gjennomsnittforbrukeren i stand til å gjenkjenne eller huske det aktuelle merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse uten at den er påført andre tydelige kjennetegn, som f.eks. et produktnavn inne i den tomme etiketten. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet.