16.12.2019

Figurmerke - emballasje

VM 19/00131

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene i klasse 30. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for samtlige varer. Klagenemnda bemerket videre at det å nekte foreliggende figurmerke, var i tråd med nyere sammenlignbar praksis fra EU-retten. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge.