Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00044

Figurmerke (drikkeboks)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et figurmerke med en gjengivelse av en aluminiumsboks er særpreget for drikkevarer i klasse 32 og 33. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil oppfatte plasseringen av fargene, skjoldet/etiketten på midten av boksen og folien på toppen som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket vil som helhet bli oppfattet som en dekorativt utformet aluminiumsboks som ikke i tilstrekkelig grad avviker fra bransjenormen. Merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for registrering, og klagen ble forkastet.