Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00068

Figurmerke (blomst)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for samtlige varer i Norge.