Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00144

Figurmerke blomst

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 16, da merket ble funnet særpreget for varene i klasse 3, 5, 8, 10 og 21. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret hva gjaldt varene i klasse 16. Klagenemnda kom til at figurmerket, med den stiliserte blomsten utover sin funksjon som dekor, hadde logopreg, og at merket som helhet var tilstrekkelig særpreget. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for samtlige varer.