Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00029

Figurmerke (av et buet og sirkulært mønster)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et merke, som gjengir et buet og sirkulært mønster, mangler særpreg for varene i klasse 5. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.