17.08.2021

Figurmerke (asiatiske tegn)

VM 21/00075

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om figurmerket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 33. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning for samtlige varer i Norge.