Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00028

Figurmerke (destilleringsapparat)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 33. Klagenemnda er av den oppfatning at den figurative utformingen i merket er beskrivende for varene, da det dominerende elementet i merket er en stilistisk gjengivelse av et destilleringsapparat. Når merket ble funnet beskrivende, manglet det også særpreg for varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket ble opprettholdt.