Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00016

Figurmerke

Figurmerke
Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 11. Klagenemnda kom til at merket kun fremstår som et informasjonssymbol som angir funksjoner og egenskaper ved varene. Merket var derfor beskrivende og manglet særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte den internasjonale registreringen virkning i Norge ble opprettholdt.