Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00110

Figurmerke

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd, andre punktum. Spørsmål om klagers figurmerke hadde tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom til at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville kunne utlede noe konkret betydningsinnhold fra merket, og at det ville oppfattes som en sammenstilling av ukjente japanske eller kinesiske tegn. Merkets tre tegn var for komplekse i sin utforming til at detaljene vil kunne gjenkjennes av gjennomsnittsforbrukeren, sett i sammenheng med at tegnene ikke ga noen konkrete assosiasjoner. Det aktuelle figurmerket hadde dermed en utforming som ikke var egnet til å oppfylle garantifunksjonen, og manglet det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for én næringsdrivende. Klagen ble forkastet.