11.10.2017

Figurmerke

VM 17/00103

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av et hvitt felt øverst, et lilla felt i midten og et grått felt nederst, med en blomst plassert delvis over det lilla og det grå feltet, var særpreget for varer i klasse 3. Klagenemnda fant at merket kun ville oppfattes som en etikett med dekor. Merket ville derfor ikke være egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.