30.08.2017

Figurmerke "rutenett"

VM 17/00063

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av et rombeformet rutenett er særpreget for diverse klær og stoffer i klasse 24 og 25. Klagenemnda fant at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av de aktuelle varenes utseende ved at det gjengir mønsteret eller hvordan stoffet og klærne er vevet. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.