11.03.2024

figurmerke

VM 23/00115

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg som kjennetegn. Merket kan brukes som et overflatemønster. For de aktuelle varene vil merket oppfattes som dekorativt, og ikke som tilhørende en spesifikk kommersiell tilbyder.