07.03.2017

Figurmerke "hund i kostyme"

VM 16/00048

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, b og d. § 4 første og andre ledd. § 3 tredje ledd. Spørsmål om det registrerte figurmerket er forvekselbart med klagers velkjente kombinerte varemerke SUPERMAN, samt velkjente innarbeidede rettigheter til karakteren Supermann og drakten til Supermann. Det var videre spørsmål om merket krenker klagers åndsverk og om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Klagenemnda kom til at både Supermann-karakteren og -drakten er innarbeidet og velkjent, men at det ikke foreligger noen assosiasjonsrisiko. Det foreligger ikke forvekselbarhet mellom de registrerte merkene. Søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk. Det registrerte figurmerket krenker ikke klagers åndsverk. Beslutningen om å gi virkning til den internasjonale registreringen ble dermed opprettholdt.