Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00081

Figur (kvadrat på høykant med konkave sider)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og tredje ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av et svart kvadrat med to konkave sider er særpreget for tjenester i klasse 37 og 42. Klagenemnda fant at merket som helhet er svært enkelt og inneholder ingen iøynefallende elementer som gjennomsnittsforbrukeren vil bite seg merke i og som gjør ham/henne i stand til å huske og gjenkjenne merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Dokumentasjonen viser heller ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for registrering, og klagen ble forkastet.