10.03.2021

FIFTY-SIX

VM 21/00004

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 14. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble delvis nektet virkning i Norge.