29.08.2023

FibreFloral

VM 23/00034

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket FibreFloral oppfyller varemerkelovens krav om særpreg. Merketeksten vil sette i gang tankeprosesser som sørger for at det ikke oppfattes beskrivende, men snarere som en suggestiv antydning om egenskaper ved varene.