Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00026

Figurmerke (emballasje for pizza)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket har særpreg for klasse 30. Etter en konkret vurdering kom Klagenemnda til at den figurative utformingen i merket manglet særpreg for varene. Etter en gjennomgang av det rettslige vurderingstemaet og en utførlig drøftelse, kom Klagenemnda videre frem til at merket heller ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk/innarbeidelse. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket ble opprettholdt.