28.04.2023

FARMER’S OATS

VM 22/00079

Varemerke. Avslag. Patentstyret nektet å registrere FARMER’S OATS som følge av forvekslingsfare med eldre registrering nr. 217017, det kombinerte merket FARMER’S, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda reiste på eget initiativ spørsmål ved om det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 30 og 32, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende informasjon om at varene er tilsatt havre dyrket av bonden eller inneholder havre som kommer direkte fra bonden. Klagenemndas konklusjon er at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.