15.11.2017

FARMER OWNED SAFETY IN EVERY STEP EUROPEAN

VM 17/00114

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket FARMER OWNED SAFETY IN EVERY STEP EUROPEAN er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 5, 29 og 30. Klagenemnda kom til at merket utelukkende fremstår som et sertifiseringsmerke eller et fellesmerke som skal garantere for de aktuelle varenes kvalitet. Den aktuelle omsetningskretsen vil ikke oppfatte at merket angir at varen har én kommersiell opprinnelse, slik formålet bak et individuelt varemerke er. Den figurative utformingen av merket understøtter betydningen av merketeksten, og bidrar på det vis til å forsterke inntrykket av at merket ikke angir en bestemt kommersiell opprinnelse. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.