21.03.2024

fargemerke

VM 24/00005

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at det aktuelle fargemerket mangler særpreg for «sjokolade» i klasse 30. Fargen vil oppfattes som dekor på varens emballasje. Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk. Det er ikke godtgjort at fargen vil oppfattes som én aktørs særlige kjennetegn.