01.04.2019

F (komb.)

VM 19/00015

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket F mangler særpreg for tjenester i klasse 35, 38, 41 og 43. Klagenemnda kunne ikke se at det var tilstrekkelig dokumentert at F hadde noen kjent betydning for de aktuelle tjenestene. Klagenemnda kom videre til at merket har en viss blikkfangeffekt som kan være egnet til å skille klagerens tjenester fra andre tilbyderes. Merket ble under tvil ansett som tilstrekkelig særpreget for registrering. Klagenemnda kom dermed til et annet resultat enn Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.