20.09.2017

EXPERIENCE WHAT'S INSIDE

VM 17/00066

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om ordmerket EXPERIENCE WHAT’S INSIDE er særpreget for varer og tjenester i klasse 9, 38, 41 og 42. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes i betydningen «opplev hva som er på innsiden». Merket fremstår som et generelt reklameutsagn som oppfordrer forbrukeren til å oppleve hvilke kvaliteter som ligger i varene og tjenestene, men er uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.. Klagenemnda kom således til samme resultatet som Patentstyret, og klagen ble forkastet.