14.04.2023

EVERGUARD

VM 22/00115

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket EVERGUARD er beskrivende og mangler særpreg for «roofing membranes» i klasse 19. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart vil forstå merketeksten i betydninger som «alltid beskyttelse» og «stadig vern/beskyttelse». Takmembraner hindrer vanngjennomtrengning fra nedbør og har vanligvis lang levetid. Klagenemnda mener derfor at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.