11.12.2020

EUROONE

VM 20/00127

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9. Klagen ble forkastet, og det søkte merket ble nektet registrert.