08.12.2021

eRange (komb.)

VM 21/00064

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om eRANGE er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9 og 42. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og registreringen blir å oppheve i sin helhet.