Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00066

ENJOY.NOW

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Klagenemnda mente at merket har et positivt og rosende budskap som var selvforklarende og umiddelbart, og at det fremstår som et typisk reklamemessig utsagn som kan benyttes om nært sagt alle varer og tjenester. Bruken av punktum endrer ikke betydningen av merketeksten, og det fremstår verken som særlig uvanlig eller egnet til å skape undring, og tilfører derfor ikke særpreg til merket. Med henvisning til tidligere praksis, uttales det at det vil være betenkelig dersom innsetting av ordinære tegn som punktum og komma i et ellers ikke-distinktivt merke alene skulle tilføre merket særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer og tjenester.