Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00179

ENIVEST

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket ENIVEST var i strid med to eldre kombinerte merker med teksten ENI. Klagenemnda kom til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det yngste merket som en sammenstilling av ENI og VEST der VEST i denne sammenhengen blir oppfattet som en angivelse av klagers geografiske lokasjon eller virksomhetsområde. Det yngste merket tar således opp i seg det eldste merket i sin helhet, og det felles elementet ENI er det innledende, særpregede og dominante elementet i merket. En sammentrekning med det rent beskrivende ordet VEST, er ikke tilstrekkelig til å motvirke at merkene er egnet til å forveksles for de aktuelle tjenestene ved at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de aktuelle registreringene. Klagen ble forkastet.