18.03.2024

ENERGY FOR THE JOURNEY

VM 24/00001

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at ordmerket ENERGY FOR THE JOURNEY mangler særpreg for varene i klasse 32. Merket vil oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn.